Nieuws
Vrouwen, gender en klimaat
De VN Commissie Status van de Vrouw komt in maart 2022 bijeen om afspraken te maken over de klimaatcrisis vanuit het perspectief van rechten van vrouwen en van gendergelijkheid. Lees hier de bijdrage en aanbevelingen van de Vrouwenraad.
2022-01-17Lees meer
Gendernieuws uit Europa
De sociale ontwikkeling van de Europese Unie is één van de uitdagingen die een adequaat antwoord vereisen. Welke initiatieven werden al genomen en wat staat nog op de beleidsagenda? Wat is de stand van zaken van gendergelijkheid in de Unie? Hoe vordert de strijd tegen geweld op vrouwen en wat moet er nog gebeuren? Welke interessante studies werden recent gepubliceerd. Verneem meer over de actuele uitdagingen en mogelijke oplossingen in dit eerste nummer van 'Gendernieuws uit Europa’ in 2022.
2022-01-14Lees meer
Vrouwenraad reikt Marie Popelin-prijs uit aan Ines Keygnaert
Professor Ines Keygnaert krijgt de Marie Popelinprijs vanwege haar uitzonderlijke bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek naar seksueel geweld en de vertaling van haar onderzoeksresultaten naar concrete zorgmodellen en beleidsmaatregelen. 
2021-12-09Lees meer
Menstruatiearmoede op school: studiedag
Hoe detecteer je menstruatiearmoede op school? Hoe stop je menstruatieschaamte in de klas? Kom op vrijdag 29 oktober 2021 naar onze studiedag rond menstruatiearmoede op school en kom te weten hoe organisaties in het onderwijsveld aan de slag gaan rond dit belangrijke thema. Samen doorbreken we het dubbele taboe dat op menstruatiearmoede rust.
2021-10-29Lees meer
Tess Segers, stagiaire Vrouwenraad stelt zich voor
“Als er geen geld valt te verdienen aan armoede, zou er dan minder van zijn?” Ik ben Tess Segers, 30 jaar en alleenstaande mama van dochtertje Amelie van 8 en zoontje Seppe van 3. Ik volg de opleiding ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting, en loop nu stage bij de Nederlandstalige Vrouwenraad.
2021-09-20Lees meer
The History of Her Story #StopRacism #NarrativeOfChange
The History of Her Story is een initiatief tot het bevorderen van een positief nieuw discours rond inclusie en integratie van nieuwkomers. Dankzij al deze inspirerende en emanciperende verhalen hopen we gezamenlijk negatieve beeldvorming over nieuwkomers en stereotypen te doorbreken.
2021-09-18Lees meer
Onze nieuwe medewerker, Artemis Kubala
Artemis (zij / haar) studeerde in 2014 af als juriste, specialisatie internationaal en Europees recht en deed er in 2015 de master na master conflict and development bij met regiospecialisatie in het Midden-Oosten en Sub-Sahara Afrika. Met opleidingen in natuurmanagement en bemiddelen en onderhandelen probeert ze haar honger naar kennis te stillen.
2021-09-08Lees meer
IMC – Vrouwenrechten – Evenwichtige deelname v/m op de werkvloer
In het kader van de interministeriële conferentie over vrouwenrechten (27/08/2021) met als thema ‘evenredige deelname van v/m op de werkvloer’ en in voorbereiding van een nieuw STEM-actieplan 2030 vraagt de Vrouwenraad op de IMC om de inclusieve benadering (incl. gender) zichtbaar toe te passen zowel in de STEM-agenda 2030 zelf als in de budgettering ervan.
2021-08-27Lees meer
“Nightmare - Afghanistan 2021"
Shamsia Hassani, de eerste vrouwelijke graffitikunstenaar van Afghanistan, publiceerde op FB 'Nightmare – Afghanistan 2021' als reactie op de snelle overname van haar land door de taliban en de angst dat de rechten en vrijheden die meisjes en vrouwen sinds 2001 hebben verworven, zullen worden teruggeschroefd. En inderdaad, de nachtmerrie is werkelijkheid geworden! Vrouwen zouden in sommige steden al verzocht zijn om niet meer naar het werk te komen.
2021-08-17Lees meer
Signalennota project MIRIAM en covid-19
Net toen MIRIAM 3.0 in volle opstart was in maart 2020 brak de covid-19 pandemie uit. Dit zette de start en de uitvoering van de intensieve individuele begeleiding en het empowerend groepstraject op de helling. We experimenteerden naargelang de corona-maatregelen en weigerden om de alleenstaande moeders in de steek te laten. De voorbije maanden werd het gesprek met de moeders aangegaan naar hun ervaringen van dit uitdagende ‘corona-jaar’ en hoe het MIRIAM project daar een rol in gespeeld heeft. Met deze nota willen we u informeren over hoe eenoudergezinnen in armoede, in casu alleenstaande moeders op leefloon, de gevolgen hebben ervaren van de covid 19-pandemie.
2021-06-14Lees meer
Eerbetoon aan Paula Sémer, feministe pur sang
Paula Sémer, 96 jaar, heeft ons verlaten. Een icoon van de vrouwenbeweging en het feminisme is overleden. Vorig jaar had ze nog haar eigen rubriek 'Paula's Penthouse' in Meer vrouw op straat van Sofie Lemaire.
2021-06-08Lees meer
Project “M² - Maak een einde aan menstruatiearmoede!” loopt als een trein !
De Vrouwenraad heeft van de federale minister voor Armoedebestrijding, Karine Lalieux, een budget van 100.000 euro toegewezen gekregen voor de strijd tegen menstruatiearmoede. Met dat bedrag financieren we 15 projecten van aangesloten verenigingen om zo tegemoet te komen aan de noden van meisjes en vrouwen die onvoldoende budget hebben om maandverbanden en dergelijke aan te schaffen. Dit is uiteraard slechts een eerste stap in de goede richting. De projecten zijn zeer divers -zowel educatief als sensibiliserend- en liggen verspreid over heel Vlaanderen en Brussel.
2021-05-28Lees meer
KLAAR: Menstrueren is een dubbel taboe!
KLAAR is een onderwijsformat van VRT NWS op maat van jongeren en legt moeilijke of gevoelige onderwerpen op een duidelijke manier uit. Naar aanleiding van #WereldMenstruatiedag op vrijdag 28 mei, maakte KLAAR in samenwerking met de Vrouwenraad een video waarin Caroline Van Sumere, coördinator jongerenwerking Vrouwenraad, meer duiding geeft om het taboe te doorbreken en het onderwerp bespreekbaar te maken in de klas.
2021-05-26Lees meer
‘Plaats kwetsbare ouderen niet onder huisarrest’
Een breed collectief van verenigingen, vakbonden, mutualiteiten en ondernemersorganisaties roept op om de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) grondig te hervormen. De coalitie vraagt om het hele controlesysteem te herzien en een substantiële verhoging van de toelage zelf.
2021-04-22Lees meer
Briefing over de 65e zitting van de VN Commissie Status van de Vrouw
De 65ste zitting van de CSW vond plaats van 15 tot 26 maart 2021. Het prioritaire thema was “de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen aan besluitvorming in het publieke leven, evenals de uitbanning van geweld voor het bereiken van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes.”
2021-04-08Lees meer
Betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting is een afdwingbaar mensenrecht
Meerdere internationale verdragen erkennen het recht op adequate huisvesting, zoals het VN-Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, het kernverdrag uit 1966 voor het recht op kwaliteitsvolle huisvesting. Dit recht staat niet op zichzelf, maar hangt samen met andere mensenrechten.
2021-04-07Lees meer
‘The handmaid’s tale’ is geen handleiding
De Vrouwenraad nodigt iedereen uit om zich te vervoegen in de strijd tegen de terugtrekking van Turkije en mogelijks andere landen uit het Verdrag van Istanbul. Aan de Belgische overheid vragen wij om dringend te reageren. En wij roepen op om alle mogelijke diplomatieke middelen in te zetten om deze trend te keren. #saveistanbulconvention #istanbulconventionsaveslives
2021-03-25Lees meer
Het Paarse Pact: Gelijk werk, gelijk loon, gelijke zorg
Op maandag 8 maart vindt de 112de editie van de Internationale Vrouwendag plaats. Dat is voor ons het uitgelezen moment om ‘Een zorgdeal voor Vlaanderen’ te lanceren. En wel hierom: “Als er iets is wat het afgelopen jaar pijnlijk duidelijk heeft gemaakt, dan is het de positie van vrouwen wereldwijd. Zij zijn het die de zorgtaken massaal op zich nemen, zowel onbetaald als betaald, van klein tot groot, van occasioneel over geregeld tot fulltime. Maar rechtvaardig is anders. Het is tijd om aan dit onevenwicht te sleutelen en erop toe te zien dat alle vrouwen, net als alle mannen trouwens, een deftig loon ontvangen dat een waardig leven toelaat en een veilige oude dag garandeert. Daartoe is het onontbeerlijk dat mannen wat meer gaan zorgen. Arbeidsduurvermindering in de vorm van een 30-urenweek voor iedereen is de aangewezen piste.
2021-03-07Lees meer
Kim De Weerdt is de nieuwe directeur van de Vrouwenraad
Ze volgt Leen Scheerlinck op, die tijdens de twintig jaar dat ze in dienst was de Vrouwenraad mee heeft uitgebouwd tot een hedendaagse moderne organisatie. Kim studeerde Romaanse Taal- en Letterkunde en Vrouwenstudies in Brussel, Antwerpen en Aix-en-Provence. Zij woont momenteel in Antwerpen. Haar eerste professionele ervaring deed ze op als junior projectmedewerker bij de Vrouwenraad.
2021-02-23Lees meer
#stopfemicide - Laten we samen geweld op vrouwen en hun kinderen een halt toeroepen
Van in het begin van het jaar tot nu werden er al minstens 20 vrouwen vermoord door hun (ex)-partner. Die vrouwen zijn niet zomaar het voorwerp van statistieken, zij zijn meer dan anonieme cijfers, zij zijn meer dan een faits divers. De twee Vrouwenraden willen dat de samenleving niet langer wegkijkt van deze schande. Dat doen ze door samen met bekende personen de vermoorde vrouwen een gezicht te geven, door hun leven, hun passie(s) en hun geschiedenis kort te schetsen, door hun kinderen te vermelden, hun jobs, hun vrienden, enz.
2020-12-10Lees meer
Towards Gender Sensitive Education project
Last month (October 22nd) the Dutch-speaking Council of Women of Belgium (Vrouwenraad), the Gender Information Centre NORA and the Hungarian Women's Lobby (the last two as members of the project consortium) organised a webinar on Gender sensitive education - focus on curricula. Do you wish to relisten to the contributions or discussions? Did you register but were you unable to attend?
2020-11-25Lees meer
Online event - Vrouwen aan de zijlijn van het conflict
20 jaar geleden werd met Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad erkend dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen de internationale vrede en veiligheid beïnvloeden. De wereld onderschreef de gezamenlijke ambitie om bij vredesopbouw, conflictoplossing en preventie steeds de genderdimensie in rekening te brengen en meer vrouwen te betrekken bij het proces. Twee decennia later is duidelijk dat de weg nog lang is.
2020-11-20Lees meer
Webinar ‘Strategische aanpak van geweld tegen vrouwen’
Vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld worden al van bij de aangifte met verschillende moeilijkheden en drempels geconfronteerd, net als de organisaties die hen bijstaan. Strategisch procederen is een van de mogelijkheden om daarin verandering te brengen. Tijdens dit webinar bespreken we hoe de combinatie van terreinkennis, maatschappelijk engagement en juridische expertise een positieve impact kan hebben die verder gaat dan louter de case van het individu/slachtoffer.
2020-11-20Lees meer
Webinar MIRIAM 2.0
Dit tweede Miriam-project begeleidde in zes OCMW’s (Antwerpen, Bergen, Brussel, Genk, Luik en Oostende) groepen van alleenstaande vrouwen met een (equivalent) leefloon en een gezin ten laste. Deze alleenstaande moeders werden gedurende een heel jaar gendersensitief en holistisch begeleid zodat zij noodzakelijke stappen konden zetten om uit hun armoedesituatie te geraken. Dankzij dit webinar kom je meer te weten over het project en de vorderingen van deze eenoudergezinnen
2020-11-17Lees meer
Webinar: Gender sensitive education – focus on curricula
Vrouwenraad and Towards Gender Sensitive Education project are inviting you to a webinar. During this webinar results of the Erasmus+ project Towards Gender Sensitive Education will be presented as well as good practices from Belgium focusing on sustainable integration of a gender perspective in curricula and school organisation. Are you an expert in this matter or is your organisation a stakeholder? Or are you simply interested in this topic? Then please feel free to join us on this webinar.
2020-10-22Lees meer
Campagne: Seksisme. Herken het. Benoem het. Stop het.
Seksisme is overal aanwezig: op de werkvloer, in de klas, de medische hulpverlening, de openbare diensten, de sportverenigingen, de filmwereld, de sociale media (Facebook, Twitter, Instagram…), al dan niet vergezeld van haatspraak. Mensen vinden het vaak de normaalste zaak van de wereld. Dikwijls herkent men het zelfs niet. En jij? Herken jij seksisme? Ben jij een seksist? Ga jij of je vereniging mee de strijd aan tegen seksisme en seksistisch gedrag? Sluit je dan nu aan bij deze campagne!
2020-10-22Lees meer
Is de wet op de afschaffing van de verjaringstermijn m.b.t. ernstig seksueel misbruik van minderjarigen in gevaar?
Twee wetten uit 2019 maken het mogelijk dat ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen niet meer kunnen verjaren. Daarvoor hadden minderjarigen vanaf hun 18de verjaardag nog vijftien jaar de tijd om klacht in te dienen tegen de vermeende dader. Heel wat organisaties en slachtoffers vonden deze periode veel te kort. Na jaren van lobbywerk werd onze gemeenschappelijke eis - de opheffing van de verjaringstermijn - eindelijk in wetgeving omgezet. De wet houdt nu rekening met de het feit dat aangiften dikwijls helemaal niet of slechts lang na het misbruik plaatsvinden. Maar deze wet wordt nu bedreigd door een beroep tot nietigverklaring dat door de vzw Ligue des Droit Humains en de vzw Association Syndicale des Magistrats afgelopen zomer werd ingesteld bij het Grondwettelijk Hof.
2020-10-19Lees meer
Eerste Evaluatierapport van GREVIO over België: nog werk aan een echt beleid om geweld op vrouwen te stoppen
GREVIO: Het beleid rond geweld op vrouwen is relatief onzichtbaar in de Belgische politiek, funding is onvoldoende en onduidelijk, weinig of geen data uitgesplitst naar geslacht, te weinig erkenning van het feit dat geweld vrouwen extra treft, onvoldoende aandacht voor extra kwetsbare vrouwen die met meervoudige discriminatie te maken hebben, vluchthuizen zijn betalend, meer focussen op kinderen in het geval van co-ouderschap zodat ze niet toevertrouwd worden aan daders van geweld...
2020-09-21Lees meer
Miriam 3.0: empowerment van alleenstaande moeders
Het MIRIAM-project is voor de derde keer van start gegaan in samenwerking met POD Maatschappelijke Integratie. Door intensieve begeleiding wil MIRIAM alleenstaande moeders die leefloongerechtigd zijn empoweren, hun sociaal isolement doorbreken en armoede terugdringen, dit alles met het oog op maatschappelijke en socio-professionele integratie.
2020-07-15Lees meer
Koester de parlementaire democratie , wring ze niet de nek om !
In een parlementaire democratie is de wetgevende macht het hoogste orgaan, niet de ministers, niet de partijhoofdkwartieren noch de partijvoorzitters. Zeker in ethische kwesties o.a. abortus is het van levensbelang dat de vertegenwoordigers van het volk -die hiervoor via democratische verkiezingen zijn aangeduid door de bevolking om in hun naam te spreken- in eer en geweten een stem kunnen uitbrengen.
2020-07-13Lees meer
Als je eens wist ... partnergeweld ... vertel je verhaal
Hilde van Mieghem en Borgerhoff & Lamberigts werken aan een nieuwe (en tweede) documentairereeks van ‘Als je eens wist’ voor CANVAS. Met deze documentaire willen ze een ander aspect van intrafamiliaal geweld onder de aandacht brengen, namelijk partnergeweld. Ze zoeken mensen die bereid zijn om NIET ANONIEM te vertellen over hun ervaringen met partnergeweld.
2020-06-15Lees meer
Covid-19 richtlijnen voor de werkvloer
Vandaag wordt een belangrijke stap gezet in de exitstrategie van ons land: tussen de 150.000 en 300.000 werknemers gaan weer aan de slag. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk stelde in het vooruitzicht van veilig werk in post-coronatijden een aantal richtlijnen op. Het agentschap publiceerde eerder al, bij het begin van de gezondheidscrisis, een wat uitgebreider document met richtlijnen voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer tijdens Covid-19.
2020-05-04Lees meer
Open brief aan eerste minister Sophie Wilmès: vrouwenrechten in nood!
Op 3 april 2020 kondigden de twaalf ministers van de Interministeriële conferentie over vrouwenrechten samen met premier Wilmès een voorbereidende werkgroep aan over de socio-economische situatie van vrouwen in lockdown. Het programma was bij voorbaat veelbelovend: rekening houden met de situatie van de vrouwen die werken in de eerstelijnsgezondheidszorg, de sociale dienstverlening en de persoonsbegeleiding, maar ook met de eenoudergezinnen en de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid. Sindsdien hebben we echter niets meer vernomen.
2020-04-25Lees meer
Taskforce kwetsbare gezinnen
De Vlaamse regering heeft op voorstel van coördinerend minister voor Armoedebestrijding Wouter Beke beslist om een ‘Taskforce kwetsbare gezinnen’ op te richten. Deze taskforce moet de problemen van kwetsbare groepen ten gevolge van de coronacrisis signaleren en deze opvangen om toenemende sociale ongelijkheid en achterstelling te voorkomen. Daarnaast hoopt de taskforce ook bij te dragen tot een goede exitstrategie waarbij kwetsbare doelgroepen maximaal ondersteund worden.
2020-04-24Lees meer
IMC Vrouwenrechten - Sociaal economische situatie van vrouwen
In het kader van de Interministeriële conferentie over vrouwenrechten, waaraan twaalf ministeriële kabinetten deelnemen en die geregeld samenkomt in deze speciale tijden, legt de vrouwenbeweging via open brieven de vinger op de wonde(n). De open brief van het Platform Alimentatiefonds kaart het probleem van de voorschotten op onderhoudsbijdragen aan. In normale tijden werkt men met een geplafonneerd inkomen, maar omdat momenteel heel wat alleenstaande moeders omwille van de coronamaatregelen minder tot geen inkomen meer hebben, vraagt het platform om het inkomensplafond te schrappen en zo meer budgettaire ruimte te creëren.
2020-04-16Lees meer
IMC Vrouwenrechten - Geweld tegen vrouwen
In het kader van de Interministeriële conferentie over vrouwenrechten, waaraan twaalf ministeriële kabinetten deelnemen en die geregeld samenkomt in deze speciale tijden, legt de vrouwenbeweging via open brieven de vinger op de wonde(n). Deze twee brieven gaan over de gevaarlijke situatie waarin vrouwelijke slachtoffers van geweld zich nu bevinden. Door de lockdown-maatregelen is het voor hen (en hun kinderen) nog veel moeilijker dan anders om bescherming te zoeken en zich veilig te weten. In de brieven lezen we welke maatregelen volgens de vrouwenorganisaties dringend genomen moeten worden.
2020-04-02Lees meer
Vrouwen moeten niet opdraaien voor COVID-19
De uitbraak van de coronapandemie treft meisjes en vrouwen die al kwetsbaar zijn door ons patriarchaal en neoliberaal kapitalistisch systeem méér dan andere bevolkingsgroepen. Dit systeem werkt immers niet voor de mensen of de planeet en al zeker niet voor vrouwen en meisjes. In deze immens zware tijden voor alle mensen en gemeenschappen in Europa en de rest van de wereld moeten de E.U. en haar Lidstaten politiek leiderschap tonen en snel zorgen voor gendersensitieve antwoorden zodat de prijs voor de huidige crisis niet betaald zal worden door vrouwen, zeker niet door zij die aan de zijlijn staan.
2020-03-24Lees meer
Voor vele vrouwen en kinderen is het thuis niet veilig
Terwijl meer en meer landen over de hele wereld in verplichte lockdown gaan om de curve van COVID-19 af te buigen, gaan onze gedachten uit naar de vrouwen en kinderen voor wie de thuishaven onveilig is, m.a.w. een plek waar ze met schrik leven. We proberen de verspreiding van het coronavirus af te remmen zodanig dat onze gezondheidszorg de epidemie aankan en de zieken kan helpen, maar de restrictieve maatregelen met betrekking tot mobiliteit bieden de geweldplegers net meer macht en controle.
2020-03-24Lees meer
Gratis, voldoende en kwalitatieve kinderopvang. In niet 1 van de 3 slaagt Vlaanderen!
Op initiatief van de Vrouwenraad werd in het Vlaams Parlement geluisterd naar en gedebatteerd met zowel experten als ervaringsdeskundigen over kinderopvang in Vlaanderen. De vraag naar kinderopvang is nog steeds brandend actueel. Het gaat niet enkel om de economische voordelen van deze dienstverlening, maar om zo veel meer: kinderopvang heeft zowel een pedagogische als een sociale rol, zeker wanneer we de link leggen met de stijgende kinderarmoede.
2019-06-06Lees meer