Nieuws
Webinar: Gender sensitive education – focus on curricula
Vrouwenraad and Towards Gender Sensitive Education project are inviting you to a webinar. During this webinar results of the Erasmus+ project Towards Gender Sensitive Education will be presented as well as good practices from Belgium focusing on sustainable integration of a gender perspective in curricula and school organisation. Are you an expert in this matter or is your organisation a stakeholder? Or are you simply interested in this topic? Then please feel free to join us on this webinar.
2020-10-22Lees meer
Koester de parlementaire democratie , wring ze niet de nek om !
In een parlementaire democratie is de wetgevende macht het hoogste orgaan, niet de ministers, niet de partijhoofdkwartieren noch de partijvoorzitters. Zeker in ethische kwesties o.a. abortus is het van levensbelang dat de vertegenwoordigers van het volk -die hiervoor via democratische verkiezingen zijn aangeduid door de bevolking om in hun naam te spreken- in eer en geweten een stem kunnen uitbrengen.
2020-07-13Lees meer
Als je eens wist ... partnergeweld ... vertel je verhaal
Hilde van Mieghem en Borgerhoff & Lamberigts werken aan een nieuwe (en tweede) documentairereeks van ‘Als je eens wist’ voor CANVAS. Met deze documentaire willen ze een ander aspect van intrafamiliaal geweld onder de aandacht brengen, namelijk partnergeweld. Ze zoeken mensen die bereid zijn om NIET ANONIEM te vertellen over hun ervaringen met partnergeweld.
2020-06-15Lees meer
Covid-19 richtlijnen voor de werkvloer
Vandaag wordt een belangrijke stap gezet in de exitstrategie van ons land: tussen de 150.000 en 300.000 werknemers gaan weer aan de slag. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk stelde in het vooruitzicht van veilig werk in post-coronatijden een aantal richtlijnen op. Het agentschap publiceerde eerder al, bij het begin van de gezondheidscrisis, een wat uitgebreider document met richtlijnen voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer tijdens Covid-19.
2020-05-04Lees meer
Open brief aan eerste minister Sophie Wilmès: vrouwenrechten in nood!
Op 3 april 2020 kondigden de twaalf ministers van de Interministeriële conferentie over vrouwenrechten samen met premier Wilmès een voorbereidende werkgroep aan over de socio-economische situatie van vrouwen in lockdown. Het programma was bij voorbaat veelbelovend: rekening houden met de situatie van de vrouwen die werken in de eerstelijnsgezondheidszorg, de sociale dienstverlening en de persoonsbegeleiding, maar ook met de eenoudergezinnen en de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid. Sindsdien hebben we echter niets meer vernomen.
2020-04-25Lees meer
Taskforce kwetsbare gezinnen
De Vlaamse regering heeft op voorstel van coördinerend minister voor Armoedebestrijding Wouter Beke beslist om een ‘Taskforce kwetsbare gezinnen’ op te richten. Deze taskforce moet de problemen van kwetsbare groepen ten gevolge van de coronacrisis signaleren en deze opvangen om toenemende sociale ongelijkheid en achterstelling te voorkomen. Daarnaast hoopt de taskforce ook bij te dragen tot een goede exitstrategie waarbij kwetsbare doelgroepen maximaal ondersteund worden.
2020-04-24Lees meer
IMC Vrouwenrechten - Sociaal economische situatie van vrouwen
In het kader van de Interministeriële conferentie over vrouwenrechten, waaraan twaalf ministeriële kabinetten deelnemen en die geregeld samenkomt in deze speciale tijden, legt de vrouwenbeweging via open brieven de vinger op de wonde(n). De open brief van het Platform Alimentatiefonds kaart het probleem van de voorschotten op onderhoudsbijdragen aan. In normale tijden werkt men met een geplafonneerd inkomen, maar omdat momenteel heel wat alleenstaande moeders omwille van de coronamaatregelen minder tot geen inkomen meer hebben, vraagt het platform om het inkomensplafond te schrappen en zo meer budgettaire ruimte te creëren.
2020-04-16Lees meer
IMC Vrouwenrechten - Geweld tegen vrouwen
In het kader van de Interministeriële conferentie over vrouwenrechten, waaraan twaalf ministeriële kabinetten deelnemen en die geregeld samenkomt in deze speciale tijden, legt de vrouwenbeweging via open brieven de vinger op de wonde(n). Deze twee brieven gaan over de gevaarlijke situatie waarin vrouwelijke slachtoffers van geweld zich nu bevinden. Door de lockdown-maatregelen is het voor hen (en hun kinderen) nog veel moeilijker dan anders om bescherming te zoeken en zich veilig te weten. In de brieven lezen we welke maatregelen volgens de vrouwenorganisaties dringend genomen moeten worden.
2020-04-02Lees meer
Vrouwen moeten niet opdraaien voor COVID-19
De uitbraak van de coronapandemie treft meisjes en vrouwen die al kwetsbaar zijn door ons patriarchaal en neoliberaal kapitalistisch systeem méér dan andere bevolkingsgroepen. Dit systeem werkt immers niet voor de mensen of de planeet en al zeker niet voor vrouwen en meisjes. In deze immens zware tijden voor alle mensen en gemeenschappen in Europa en de rest van de wereld moeten de E.U. en haar Lidstaten politiek leiderschap tonen en snel zorgen voor gendersensitieve antwoorden zodat de prijs voor de huidige crisis niet betaald zal worden door vrouwen, zeker niet door zij die aan de zijlijn staan.
2020-03-24Lees meer
Voor vele vrouwen en kinderen is het thuis niet veilig
Terwijl meer en meer landen over de hele wereld in verplichte lockdown gaan om de curve van COVID-19 af te buigen, gaan onze gedachten uit naar de vrouwen en kinderen voor wie de thuishaven onveilig is, m.a.w. een plek waar ze met schrik leven. We proberen de verspreiding van het coronavirus af te remmen zodanig dat onze gezondheidszorg de epidemie aankan en de zieken kan helpen, maar de restrictieve maatregelen met betrekking tot mobiliteit bieden de geweldplegers net meer macht en controle.
2020-03-24Lees meer
Gratis, voldoende en kwalitatieve kinderopvang. In niet 1 van de 3 slaagt Vlaanderen!
Op initiatief van de Vrouwenraad werd in het Vlaams Parlement geluisterd naar en gedebatteerd met zowel experten als ervaringsdeskundigen over kinderopvang in Vlaanderen. De vraag naar kinderopvang is nog steeds brandend actueel. Het gaat niet enkel om de economische voordelen van deze dienstverlening, maar om zo veel meer: kinderopvang heeft zowel een pedagogische als een sociale rol, zeker wanneer we de link leggen met de stijgende kinderarmoede.
2019-06-06Lees meer