29-6-2020
Het project 'MIRIAM' wil door middel van intensieve begeleiding de empowerment van alleenstaande moeders in het OCMW verhogen, het sociaal isolement doorbreken en de armoede terugdringen, dit alles met het oog op maatschappelijke en socio-professionele integratie.
28-4-2020
De COVID-19 pandemie heeft niet dezelfde gevolgen voor vrouwen en mannen. Vanuit medisch oogpunt worden mannen meer getroffen door het virus, maar de sociale en economische impact treft vooral vrouwen. Als verzorgers, moeders, werknemers en ondernemers staan vrouwen in het hart van de crisis. Vrouwen behoren ook tot de meest kwetsbare groepen: er zijn meer arme vrouwen en vrouwen staan extra bloot aan partnergeweld. Het beleid moet rekening houden met deze genderdimensie.
25-4-2020
Op 3 april 2020 kondigden de twaalf ministers van de Interministeriële conferentie over vrouwenrechten samen met premier Wilmès een voorbereidende werkgroep aan over de socio-economische situatie van vrouwen in lockdown. Het programma was bij voorbaat veelbelovend: rekening houden met de situatie van de vrouwen die werken in de eerstelijnsgezondheidszorg, de sociale dienstverlening en de persoonsbegeleiding, maar ook met de eenoudergezinnen en de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid. Sindsdien hebben we echter niets meer vernomen.
10-4-2020
De Vrouwenraad benadrukt dat veel slachtoffers van familiaal geweld niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp. Het gratis en anoniem nummer 1712 moet even bekend zijn als het noodnummer 112. Iedereen kan zijn steentje bijdragen door onze campagnespot te delen. Preventie maakt een wereld van verschil in de strijd tegen geweld.
2-4-2020
In het kader van de Interministeriële conferentie over vrouwenrechten, waaraan twaalf ministeriële kabinetten deelnemen en die geregeld samenkomt in deze speciale tijden, legt de vrouwenbeweging via open brieven de vinger op de wonde(n). Deze twee brieven gaan over de gevaarlijke situatie waarin vrouwelijke slachtoffers van geweld zich nu bevinden. Door de lockdown-maatregelen is het voor hen (en hun kinderen) nog veel moeilijker dan anders om bescherming te zoeken en zich veilig te weten. In de brieven lezen we welke maatregelen volgens de vrouwenorganisaties dringend genomen moeten worden.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

* verplicht